Perlite

Naturligt og harmløst produkt:

 

Perlite er et naturligt forekommende produkt. Produktet er rhyolitisk glas af vulkansk oprindelse med gennemsigtig struktur.


Perlite indeholder ikke krystallisk kvarts, og klassificeres således ikke som farligt gods, og skal derfor ikke forsynes med afmærkning om fare eller sundhedsskade af nogen art.


Perlite har meget høj filtreringsevne, og i modsætning til tidligere pulverprodukter, har perlite en lav vægtfylde, hvilket betyder, at produktet flyder let i vandstrøm ved tømning af filtertanke.

 

Nedenfor findes videnskabelig dokumentation for påstanden om, at perlite ikke er sundhedsskadeligt:

Eurofins 2015

Se Defender Europes gældende prisliste for perlit her.

"Defender filteret har været uvurderligt for vores drift - vandets klarhed er upåklagelig. Når man sammenligner med vores gamle system, har vi nu meget bedre vandkvalitet, og bruger mindre tid på at vedligeholde systemet."


Everett Neal, Superintendent of Building & Grounds
Kenyon College, Gambier, OH

 

Kenyon college